Mobil: 0727.609.619
Email: office@expertcertsystems.ro

Politica de confidențialitate

Generalități

Prezenta politică de confidențialitate oferă informații despre colectarea, utilizarea și dezvăluirea către terți a datelor cu caracter personal de către EXPERT CERT SYSTEMS S.R.L o societate înființată în conformitate cu legislația română, având sediul social în Bucuresti, sector 2, str. Pasarni nr. 70, bl.1, sc.B, et.1, ap. 14, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14278/2003, cod unic de înregistrare RO 15845070, e-mail office@expertcertsystems.ro, telefon 0727.609.619.

Protecția datelor dvs. cu caracter personal (denumite în continuare ”Date”) este foarte importantă pentru noi, astfel că protecția datelor și a confidențialității dvs. reprezintă o prioritate pentru noi.  Aceasta Politica de Confidenţialitate va fi citită impreună cu Politica de utilizare a cookie-urilor, parte inregrantă a acestei Politici de confidenţialitate.

Colectarea și utilizarea datelor

Puteți utiliza site-ul nostru fără să dezvăluiți datele dvs. cu caracter personal.  

Datele cu caracter personal vor fi colectate si utilizate pentru următoarele scopuri de prelucrare (“Scopurile de Prelucrare”):

  1. pentru prospectare, prin colectarea şi prelucrarea informaţiilor din surse publice despre potenţiali clienţi şi furnizori de bunuri şi servicii în domeniul de activitate al Expert Cert Systems S.R.L. (temeiul legitim al prelucrării fiind interesul legitim al Expert Cert Systems S.R.L în calitate de operator de date cu caracter personal);
  2. pentru ofertare, anterior încheierii unor contracte comerciale, în scopul verificării şi aprobării potenţialilor parteneri contractuali: clienţi, furnizori de bunuri şi servicii şi parteneri (temeiul legitim al prelucrării fiind atat pentru luarea măsurilor necesare anterior încheierii unui contract, cât şi interesul legitim al Expert Cert Systems S.R.L.  în calitate de operator de date cu caracter personal pentru diminuarea riscurilor de contractare);
  3. pentru indeplinirea obligaţiilor legale, în vederea întocmirii documentelor financiar-contabile, raportare către autorităţi publice şi audit intern (inclusiv pentru indeplinirea obligaţiilor de adoptare a oricăror măsuri de prevenire şi combatere a operaţiunilor de spălarea banilor sau de finanţare a actelor de terorism);
  4. în contextul încheierii și executării unor contracte comerciale, inclusiv pentru transmiterea oricăror comunicari legate de derularea contractului:
    1. datele cu caracter personal ale asociaţilor, reprezentanţilor legali/ administratorilor şi  persoanelor de contact (angajaţi sau colaboratori) desemnate pentru executarea contractului aparţinand partenerului contractual;
  5. în contextul analizării şi pentru a raspunde cererilor/solicitărilor primite de Expert Cert Systems S.R.L;

Orice date cu caracter personal comunicate în timpul procesului de înregistrare vor fi prelucrate, în calitate de operator în sensul Regulamentului general privind protecția datelor, legislației române privind protecția datelor și a altor regulamente aplicabile.

Datele dvs. vor fi utilizate exclusiv în Scopurile Prelucrării pentru care au fost colectate inițial. Datele pot fi prelucrate pentru un scop legal,  altul decât Scopurile Prelucrării doar în măsura în care acest scop este corelat Scopurilor Prelucrării. În cazul în care se dorește prelucrarea datelor în alt scop decât Scopurile Prelucrării în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate, vă vom oferi, înainte de orice prelucrare, informații detaliate relevante privind prelucrare.

Vi se va solicita să furnizați Expert Cert Systems S.R.L. date corecte și complete. Nespectarea acestei cerinţe constituie o încălcare a prezentei Politici de confidențialitate şi dă dreptul Expert Cert Systems S.R.L.  de a întrerupe orice comunicare sau relaţie comercială cu dvs. De asemenea, sunteți de acord să actualizați datele și să vă asigurați că acestea sunt corecte şi complete precum şi,  în cazul partenerilor comerciali – clienţi, furnizori de bunuri sau servicii şi parteneri, persoane juridice să asiguraţi informarea adecvată a persoanelor de contact în ceea ce privește dezvăluirea către Expert Cert Systems S.R.L. a datelor cu caracter personal și prelucrarea lor în scopul încheierii și executării contractelor comerciale cu Expert Cert Systems S.R.L.

Politica noastră este aceea de a nu dezvălui, partaja sau pune la dispoziţie datele unor terți, altfel decât este prevăzut în prezenta Politică de confidențialitate.

Asistență și suport

Puteți solicita asistență sau ne puteți adresa orice întrebări, comentarii, sugestii sau probleme privind site-ul, produsele şi serviciile Expert Cert Systems S.R.L. sau cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prin contactarea Expert Cert Systems S.R.L.  la adresele care se găsesc sub secțiunea ”Contact” de pe site. Vă rugăm să ne oferiți cât mai multe detalii pentru a vă putea răspunde solicitării (cum ar fi numele complet, numărul de telefon și adresa de e-mail). Datele dvs. vor fi utilizate în mod exclusiv în scopul analizării solcitării dvs. și, în cazul în care este acceptată de către Expert Cert Systems S.R.L., pentru luarea tuturor măsurilor necesare în vederea oferirii unui răspuns la o astfel de solicitare.

Refuzul de a furniza aceste detalii ne poate împiedica să analizăm sau să răspundem solicitării dvs.

Utilizarea cookie-urilor și statisticile de utilizare via Google Analytics

Utilizăm tehnologia cookie-urilor pe site-ul nostru, care ne permite să facilităm experiența navigării, în scopuri statistice și pentru îmbunătățirea site-ului. Folosirea cookie-urilor nu este asociată cu informațiile de identificare personală de pe site.

Pentru mai multe informații privind utilizarea cookie-urilor pe site-ul nostru web, precum și modul în care puteți să nu optați pentru diferite tipuri de prelucrare, dezactivarea stocării cookie-urilor sau înlăturarea cookie-urilor înregistrate, vă rugăm să parcurgeţi Politica de utilizare a cookie-urilor [hyperlink], parte inregrantă a acestei Politici de confidenţialitate.

Link-uri

Ocazional, site-ul sau comunicările pe care le transmitem pot conține link-uri către alte site-uri web sau resurse pe internet. Vă rugăm să rețineți că aceste site-uri web sau resurse nu se află sub controlul Expert Cert Systems S.R.L.  și să luați la cunoștință și să acceptați faptul că Expert Cert Systems S.R.L.  nu este, sub nicio formă, responsabilă, direct sau indirect, de practicile sau acțiunile privind confidențialitatea acestor site-uri sau ale operatorilor lor. În vederea includerii unui astfel de link nu este necesară aprobarea de către Expert Cert Systems S.R.L.  sau de asocierea cu operatorii săi. Vă sfătuim să fiți atenți când părăsiți site-ul nostru și să citiți declarația de confidențialitate a fiecărui site web care colectează date cu caracter personal. Această Politica de confidențialitate se aplică exclusiv informațiilor colectate de către Expert Cert Systems S.R.L..

Destinatarii transferului de date

Putem dezvălui date cu caracter personal unor terți, cum ar fi partenerii comerciali ai Expert Cert Systems S.R.L. , în calitate de împuterniciți pentru și în numele nostru. (de ex. consultanții legali și financiari) cu care avem încheiate acordurile contractuale necesare prevăzute de legislația UE și de legislația națională. Vom dezvălui date terților exclusiv în măsura în care va fi în interesul Scopurilor Prelucrării pentru care sunt colectate și prelucrate datele. Sunteți de acord în mod expres să dezvăluim datele cu caracter personal împuterniciților.

Putem dezvălui datele în vederea conformității cu legea sau ca răspuns la cererea unei instanțe sau a altei autorități legale, cum ar fi un mandat sau o citație. Putem să partajam informații în cazul în care considerăm, cu bună credință, că este necesar să prevenim fraudele sau să rezolvăm orice probleme cu privire la acestea sau ne protejăm.

Datele nu vor fi transferate în afara UE/SEE.

Perioada de retenție

Datele personale colectate și utilizate vor fi stocate pentru o perioadă de 3 ani după încheierea relaţiilor comerciale, sau pentru orice altă perioadă mai lungă prevăzută de lege, de un regulament aplicabil de păstrare a înregistrărilor sau de către autoritățile publice.

Imediat după terminarea perioadei de stocare aplicabilă, datele vor fi:

  • șterse sau distruse în siguranță; sau
  • transferate într-o arhivă (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege sau un regulament aplicabil de păstrare a înregistrărilor).

Securitate

Am luat toate măsurile organizatorice și tehnice pentru a asigura un nivel de securitate adecvat pentru reducerea riscurilor prelucrării, în special împotriva distrugerii, pierderii, alterării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, voit sau accidental, la datele cu caracter personal.

Veți fi notificat în cazul încălcării securității datelor, într-o perioadă de timp rezonabilă după descoperirea încălcării, cu excepția cazului în care un organism sau organ al statului stabilește că notificarea ar împiedica o cercetare penală sau ar putea pune în pericol siguranța națională. În acest caz, notificarea va fi întârziată conform instrucțiunilor organismului sau organului competent. Vă vom răspunde în mod prompt nelămuririlor privind încălcarea securității datelor.

Drepturile Persoanelor Vizate

Conform reglementărilor privind prelucrarea datelor datelor în vigoare, aveți dreptul de a obține confirmarea Expert Cert Systems S.R.L. (fără niciun cost, în limita unei solicitări pe an) cu privire la prelucrarea datele dvs. și, dacă este cazul, de a accesa datele și următoarele informații: scopul prelucrării, datele implicate, destinatarii datelor, perioada de stocare, drepturile dvs. conform reglementărilor privind protecția datelor și sursa datelor (în cazul în care nu ați furnizat dvs. datele către noi).

De asemenea, aveți dreptul de a obține, fără întârziere, rectificarea datelor incorecte. Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor sau restricționarea prelucrării numai dacă toate condițiile pentru o astfel de operațiune sunt îndeplinite în conformitate cu legislația aplicabilă.

Aveți dreptul la portabilitatea datelor (să primiți datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat frecvent și care poate fi citit de un computer și să le transmiteți altui operator) și dreptul de a vă opune, pe motive referitoare la situația dvs., în orice moment  pentru prelucrarea datelor dvs. personale, inclusiv elaborarea de profiluri, daca prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe un interes legal urmărit de Expert Cert Systems S.R.L. sau de un terț.

Cu excepția cazului în care prelucrarea datelor dvs. este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract, aveți dreptul să nu fiți supus deciziei bazate doar pe prelucrarea automată, inclusiv elaborarea de profiluri, care produc efecte legale care vă privesc sau care vă afectează în mod semnificativ.

Vă puteți exercita drepturile  în mod liber, oricând, prin cerere scrisă și datată transmisă la sediul nostru, sau prin e-mail la office@expertcertsystems.ro, însoțită de dovada identității.

Vă rugăm să ne contactați imediat în cazul în care considerați că datele dvs. personale au fost furnizate fără consimțământ.

Modificări

Prezenta Politică de confidențialitate poate fi modificată, modificările urmând sa fie afișate pe site-ul nostru, astfel încât să aveți acces permanent la detaliile privind infomațiile pe care le colectăm, la modul în care și în ce condiții  sunt folosite. Orice modificare va intra în vigoare imediat după publicarea pe site-ul nostru.

În condițiile în care decidem să utilizăm datele cu caracter personal într-o manieră diferită de cea menționată la momentul colectării, vă vom notifica prin e-mail.

Informații de contact

În cazul în care aveți întrebări suplimentare despre modul în care prelucrăm informațiile personale, sau dacă doriți să exercitați vreunul dintre drepturi în baza prezentei politici, vă rugăm să ne transmiteți o cerere scrisă și datată, însoțită de dovada identității, folosind următoarele date de contact:

Pentru e-mail: office@expertcertsystems.ro

În scris, la adresa Bucuresti, sector 2, str. Pasarani nr. 70, bl.1, sc.B, et.1, ap. 14

Cererile pentru accesul, corectarea, restricția sau ștergerea prelucrării trebuie să fie făcute în scris și sunt supuse restricțiilor legale în vigoare.

Ne vom asigura că sunt luate toate măsurile adecvate pentru soluţionarea cererii dvs. fără întârziere și, în orice caz, în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea cererii. Răspunsul va fi transmis prin mijloace electronice, cu excepția cazului în care solicitați altfel, în scris.